Artiklar

Här hittar du nya och gamla artiklar om Internet.

ASP

ASP är en serverteknologi och körs oftast på en IIS-server (Internet Information Server) men även t ex en Apache-server klarar det. Man arbetar främst med VB-script.

PHP & MySQL

PHP är ett vanligt förekommande webbprogrammeringsspråk för att utveckla hemsidor. Det utvecklades 1994 av en tysk. PHP står för Hypertext PreProcessor.

JavaScript

JavaScript är ett programmeringsspråk. Man ger instruktioner till datorn att utföra något, t ex visa ett textstycke, flytta en bild, fråga efter information, öppna ett fönster. Dessa instruktioner kallas kod. Koden körs eller exekveras.

ASP-NET - En programmeringsmodell för att utveckla webbapplikationer

När det gäller Internet så går utvecklingen snabbt framåt och nya tekniker för att hantera och presentera information på tillkommer ständigt. En teknik som introducerades för några år sedan är ASP.NET, efterföljaren till ASP, som jag ska beskriva här. Med ASP.NET kan man skapa allt från enkla diskussionsforum till stora portaler och e-butiker.

471 207 aktiva SE-domäner

Sjuttiotre procent av Sveriges befolkning använder Internet dagligen

Vad använder man Internet till?

E-handeln till privatpersoner beräknas omsätta 451,3 miljarder euro år 2009

Fem miljoner invånare i Sverige har tillgång till Internet

Intresset för att annonsera i Internetbaserade medium ökar

En miljard Internetanvändare i världen

Från ARPANET till dagens Internet