Vad använder man Internet till?

De tre största användningsområdena år 2005 på Internet var att söka information om varor och tjänster (70%), att skicka och ta emot e-post (67 %) samt användning av Internetbank (51 %). Källa: Statistiska Centralbyrån.