Intresset för att annonsera i Internetbaserade medium ökar

Mellan år 2004 och 2005 ökade svenska företag sin spendering på marknadsföring via Internet med 24.5 procent. För annonsering och samarbeten på Internet var ökningen 33,2 procent och för onlinekataloger 11.4 procent. De Europeiska företagen kommer att fortsätta att lägga en allt större andel av marknadsinvesteringarna på Internet, eftersom fler och fler företag upptäcker Internets stora potential både som ett varumärkesstärkande och som ett direktmarknadsföringsmedium.

Källa: Digital Strategy Consulting Limited.