ASP-NET - En programmeringsmodell för att utveckla webbapplikationer

När det gäller Internet så går utvecklingen snabbt framåt och nya tekniker för att hantera och presentera information på tillkommer ständigt. En teknik som introducerades för några år sedan är ASP.NET, efterföljaren till ASP, som jag ska beskriva här. Med ASP.NET kan man skapa allt från enkla diskussionsforum till stora portaler och e-butiker.

Vad är ASP.NET?

.NET är Microsofts samlingsnamn för mjukvaror som kopplar samman information, människor, system och enheter. En av de stora fördelarna med .NET är att det bygger på standarder för att få olika programvaror att fungera tillsammans. Det här öppnar dörren för att integrera olika informationssystem med varandra som t ex så vitt skilda system som små mobiltelefoner med stora system för banktransaktioner.

SP.NET är en programmeringsmodell baserad på Microsoft.NET-konceptet för att skapa dynamiska webbapplikationer. ASP står för Active Server Pages – aktiva serversidor, d v s all kod genereras på servern. Detta innebär att man är helt oberoende av vilken webbläsare användaren använder.

Hur fungerar ASP.NET?

Istället för VBScript eller JScript som man använder i klassisk ASP använder man istället något av språken Visual Basic, C++, C# (C-sharp) eller JScript för att bygga applikationer. ASP.NET stöder dessutom fler än 24 .NET språk.

Genom att använda .NET Framework som innehåller över 4500 klasser kan man enkelt implementera funktionaliteter som XML, dataåtkomst, filuppladdning, bildgenerator, prestanda övervakning och loggning, SMTP mail och mycket mer.

ASP.NET ingår dynamisk kompilering av koden, ”output caching” (cachar frågor till databasen), ”Web-Farm Session State” (delar användarspecifik sessions-data mellan datorer i en webbpark) med flera funktioner för en hög prestanda och säkerhet.

Installation

För att ASP.NET ska fungera krävs en webbserver, vanligtvis Microsoft Internet Information Server (IIS) version 5.0 eller högre. IIS är samlingsnamn för tjänster som baseras på protokollen http, ftp, smtp och nntp.

På adressen http://www.asp.net/download.aspx finns installationsfilen för ASP:NET att ladda hem gratis.

Koden

Man kan använda en vanlig texteditor, t ex Anteckningar, för att skriva koden. Formatet på textfilerna ska vara aspx, t ex HelloWorld.aspx.

En stor del av koden är likadan som i ASP men i ASP.NET kan man bygga avancerade webbsidor med mycket mindre kod jämfört med ASP.

<% Response.Write("Hello World!") %>

Här är ett exempel med klassen Calendar där koden infogar en komplett kalender där alla datum i månaden är klickbara.

<%@ Page Language="VB" %>

När en webbläsare begär en ASP.NET-sida skapar anropar webbservern ASP.NET som bearbetar den begärda filen uppifrån och ned, kör eventuella skriptkommandon och skickar tillbaka en sida HTML-kod till webbläsaren. Därför är det vanlig HTML-kod som syns i källan när informationen presenteras för användaren.

Runt om på Internet finns många communitys och skolor om ASP.NET. Ett bra community är Microsofts egna som finns på adressen http://www.asp.net/. Förutom lektioner och forum kan man där hitta s k ”starter-kits”, t ex en hel portal eller e-shop, där all kod ingår för hemladdning. En skola på svenska finns bl a på adressen http://www.idg.se/webstudio/.

Sammanfattning

Om man jämför ASP.NET med klassisk ASP så är ASP.NET mycket kraftfullare och har större prestanda. Det går betydligt snabbare att utveckla applikationer i ASP.NET, koden kompileras till skillnad från ASP-kod och istället för att vara hänvisad till tredjepartskomponenter har ASP.NET tillgång till över 4500 klasser i .NET. Dessutom är valet av språk mer flexibelt.

Att ASP.NET är en teknik på stark frammarsch är jag övertygad om och jag kan inte annat än hålla med Microsoft som skriver ”Writing dynamic, high-performance Web applications has never been easier”. Åtminstone till synes.

Källor

1. ASP.net: http://www.asp.net/
2. IDG: http://www.idg.se/
3. Microsoft: http://msdn.microsoft.com/