471 207 aktiva SE-domäner

I augusti 2006 var antalet aktiva SE-domäner uppe i drygt 470 000 och antalet COM-domäner knappt 55 400 000. Totalt fanns drygt 75 000 000 aktiva domäner. År 2005 registrerades 134 177 SE-domäner att jämföra med år 2000 då antalet nyregistreringar var 21 614. Källor: NIC-SE  och Domain tools.