Sjuttiotre procent av Sveriges befolkning använder Internet dagligen

År 2005 använde 73 procent av Sveriges befolkning Internet dagligen; den näst högsta andelen Internetanvändning i Europa. Endast Island hade högre procentsats; 81 procent. Lägsta andelen stod Grekland för med 18 procent. Källa: EUROSTAT