En miljard Internetanvändare i världen

Antalet privatpersoner i världen som använder Internet minst en gång i månaden uppgick år 2005 till drygt 1 miljard. EU ligger högst med 230 miljoner användare, följt av USA med 203 miljoner användare och på tredje plats kommer Kina med 111 miljoner användare. Källa: The world factbook