Internet FAQ

Här hittar du förklaringar på olika begrepp och termer inom webb.


Affiliate

Allmänt

Domäner

Internet

Sökmotorer och sökmotoroptimering

Internet

Vad innebär https?

Vad är DNS?

Vad är peer-to-peer eller P2P?

Vem delar ut IP-nummer?

Hur kan du se ditt IP-nummer?

Vad betyder koderna en webbserver visar vid fel?Vad innebär https?

HTTPS står för Hypertext Transfer protocol over Secure Socket layer. HTTPS använder port 443 istället för port 80 (som HTTP använder). Secure Socket Layer (SSL) är en säkerhetslösning för Internet.


Vad är DNS?

DSN – Domain Name System: Håller huvudsakligen ordning på alla adresser till datorer anslutna till Internet så att varje dator kan adresseras på ett unikt sätt.


Vad är peer-to-peer eller P2P?

Peer-to-peer eller P2P, är ofta något man hör talas om när man pratar om fildelningsprogram över Internet. Alla anslutna datorer är jämlika (eng peer) på nätverket. Varje dator fungerar som både klient och server.


Vem delar ut IP-nummer?

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) är en internationell ideell organisation som har ansvar för att utveckla en policy kring fördelning av IP-nummer och domännamn på Internet.

Réseaux IP Européens (RIPE) är en samorganisation för Internetoperatörer. En viktig del av RIPE:s verksamhet är driften av ett regionalt Internet registry för sitt område. Dessa regionala registries finns i Europa (RIPE/NCC), Amerika /ARIN) och Asien (APNIC). De tilldelas av IANA ansvaret för att fördela IP-nummer inom sitt område. RIPE/NCC fördelar till drygt 1 000 lokala registries, som i sin tur ger IP-nummer till slutanvändare.


Hur kan du se ditt IP-nummer?

I kommandotolken skriv: ipconfig /all

eller gå till http://ripe.net/


Vad betyder koderna en webbserver visar vid fel?

304 Not Modified: Sidan har inte uppdaterats sedan vi senast besökte den.

400 Bad Request: Servern kunde inte förstå eller tolka vår förfrågan.

403 Forbidden: Servern vägrar släppa in.

404 Not Found: Sidan hittas inte och finns inte på servern.

200 OK: Allt gick bra.

500 Internal Server Error: Något oväntat hände så att srevern inte kunde fullfölja förfrågan.

För fler kolla http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec6.html#sec6