Internet FAQ

Här hittar du förklaringar på olika begrepp och termer inom webb.


Affiliate

Allmänt

Domäner

Internet

Sökmotorer och sökmotoroptimering

Allmänt

Vad är en URL?

Vad är ett webbhotell?

Vad ska jag ha för innehåll på min hemsida?

Vad är skillnaden mellan Internet och www (“webben”)?

Bör man använda frames (ramar) på sin hemsida?

Vad är multimedia?

Vad menas med interaktivitet?

Vad är hypertext och hypermedia?

Vilka tjänster finns på Internet?

CSS, Cascading Style Sheets (stilformatmallar)

Hemsida, webbsida eller webbplats?Vad är en URL?

URL står för “Universal Resource Locator”. Detta är adressen du skriver in i din webbläsare för att öppna en hemsida på Internet. T ex kan du skriva in http://www.attractit.se för att komma till vår hemsida.


Vad är ett webbhotell?

För att kunna publicera hemsidan på Internet måste den ligga på en s k webbserver. På ett webbhotell kan du hyra en plats på en av deras webbservrar. Sedan kopplas ditt domännamn till denna plats så att besökarna kan komma åt den via Internet.


Vad ska jag ha för innehåll på min hemsida?

Det beror på vad syftet och målet med din hemsida är. Om du har en företagshemsida tar du med så mycket information som möjligt om dina produkter och tjänster samt information som dina kunder behöver för att handla hos dig.


Vad är skillnaden mellan Internet och www (“webben”)?

Internet är ett fysiskt nätverk som knyter samman datorer. Över detta nätverk kan klienter hämta/begära tjänster från olika servrar. WWW (World Wide Web) är en av dessa tjänster, där klienter frågar efter dokument från en s k webbserver via HTTP-protokollet. Andra tjänster är
t ex e-post, FTP (filuppladdning) varav man kan komma åt vissa via en webbläsare, vilket inte automatiskt gör dem till en del av www.


Bör man använda frames (ramar) på sin hemsida?

Vi rekommenderar inte att man använder frames. Dels kan det vara svårt för besökarna att bokmärka undersidor på hemsidan, dels har sökmotorerna svårt att indexera hela hemsidans innehåll. Dessutom finns det vissa äldre läsare som inte stöder frames.


Vad är multimedia?

Något som presenteras/utförs med hjälp av många olika medier, t ex text, bild, ljud, video och animering.


Vad menas med interaktivitet?

Interaktiva program ger användaren möjlighet att själv styra förloppet genom att svara på frågor eller göra olika val. T ex hypertext och hypermedia.


Vad är hypertext och hypermedia?

Text (hypertext) respektive objekt (hypermedia) som genom länkar för användaren till en ny destination när denna klickar på dem.


Vilka tjänster finns på Internet?

T ex epost, elektroniska konferenser (diskussionsgrupper), filöverföring, informationssökning/-spridning.


CSS, Cascading Style Sheets (stilformatmallar)

CSS är en samling stilregler om hur en webbsida ska formateras. Genom att använda CSS får man ett enhetligt utseende på hela webbplatsen; alla dokument som är kopplade till formatmallen ändras genom att man ändrar bara i formatmallen.


Hemsida, webbsida eller webbplats?

En webbplats (eng. web site) är en webbsida eller flera ihoplänkade webbsidor under samma domän. En hemsida är webbplatsens startsida eller ingångssida.