Konvertera text till HTML-kod (eller motsatsen)

Använd detta gratis verktyg för att konvertera text till HTML-kod eller tvärtom. Verktyget konverterar alla tecken till motsvarande HTML-entiteter. Vissa tecken har en särskild betydelse i HTML och bör omvandlas till rätt HTML-entiteter för att bevara deras betydelse. Till exempel är det inte möjligt att använda tecknet "<" eftersom det används i HTML-syntax för att skapa och stänga taggar. Det måste konverteras till motsvarande HTML-kod, d v s <, för att det ska kunna visas korrekt på en HTML-sida.

Skriv eller klistra in din text i formuläret nedan. Klicka sedan på någon av knapparna.


Resultat

Klicka på någon av knapparna ovan

Alla webbverktyg

Räkna antal ord & tecken

Omvandla text till gemener eller versaler

Konvertera text till HTML-kod

Kryptera lösenord för Htpasswd

Generera säkra lösenord