Omvandla text till gemener eller versaler

Här kan du omvandla en text eller delar av en text till gemener eller versaler.

Skriv eller klistra in din text i formuläret nedan. Klicka sedan på någon av knapparna för att omvandla din text.

Omvandla texten till gemener (små bokstäver)

Omvandla texten till versaler (stora bokstäver)

Omvandla första bokstaven i texten till versal (stor bokstav)

Omvandla fösta bokstaven i varje ord i texten till versaler (stora bokstäver)

Resultat

Klicka på någon av knapparna ovan

Alla webbverktyg

Räkna antal ord & tecken

Omvandla text till gemener eller versaler

Konvertera text till HTML-kod

Kryptera lösenord för Htpasswd

Generera säkra lösenord